Đăng ký thông tin hồ sơ xét tuyển
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ nhận giấy báo
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký
Hình thức xét tuyển Xét điểm THPT - QG 2023

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Tổng điểm tổ hợp môn
Tổng điểm
1
(A00(Toán,Vật lí,Hóa học)):Toán, Vật lí, Hóa học
2
(A01(Toán,Vật lí,Tiếng Anh)):Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3
(D01(Toán,Ngữ văn,Tiếng Anh)):Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4
(C04(Toán,Ngữ văn,Địa lí)):Toán, Ngữ văn, Địa lí
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Tổng điểm tổ hợp môn
Tổng điểm
1
2
3
Hình thức xét tuyển Xét học bạ THPT (6 học kỳ)
Môn
Điểm HK1 lớp 10
Điểm HK2 lớp 10
Điểm HK1 lớp 11
Điểm HK2 lớp 11
Điểm HK1 lớp 12
Điểm HK2 lớp 12
Điểm TB
Toán
0.00 điểm
Vật lí
0.00 điểm
Hóa học
0.00 điểm
Tiếng Anh
0.00 điểm
Ngữ văn
0.00 điểm
Địa lí
0.00 điểm

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1
(A00(Toán,Vật lí,Hóa học)):Toán, Vật lí, Hóa học
2
(A01(Toán,Vật lí,Tiếng Anh)):Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3
(D01(Toán,Ngữ văn,Tiếng Anh)):Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4
(C04(Toán,Ngữ văn,Địa lí)):Toán, Ngữ văn, Địa lí
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1
2
3
Hoàn tất đăng ký
Chọn mã khác