Đăng ký thông tin hồ sơ xét tuyển
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Hình thức xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký
Hình thức xét tuyển Xét điểm THPT - QG 2022

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT Tổ hợp môn Tổng điểm tổ hợp môn Tổng điểm
1 (A00(Toán,Vật lí,Hóa học)):Toán, Vật lí, Hóa học
2 (A01(Toán,Vật lí,Tiếng Anh)):Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3 (D01(Toán,Ngữ văn,Tiếng Anh)):Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4 (C04(Toán,Ngữ văn,Địa lí)):Toán, Ngữ văn, Địa lí
Tổ hợp môn có điểm cao nhất Tổng điểm tổ hợp môn Tổng điểm
Hình thức xét tuyển Xét học bạ THPT (6 học kỳ)
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT Tổ hợp môn Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1 (A00(Toán,Vật lí,Hóa học)):Toán, Vật lí, Hóa học
2 (A01(Toán,Vật lí,Tiếng Anh)):Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3 (D01(Toán,Ngữ văn,Tiếng Anh)):Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4 (C04(Toán,Ngữ văn,Địa lí)):Toán, Ngữ văn, Địa lí
Tổ hợp môn có điểm cao nhất Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
Hoàn tất đăng ký

Chọn mã khác